Kalite ve Gıda Güvenliği

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız

Tüketici beklentilerini tam olarak karşılayacak güvenilir, sağlıklı ve lezzetli ürünler sunmak temel hedefimizdir.

CP çalışanları olarak, söz konusu hedefimize ulaşmamızda, üreticilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte büyümenin, karlılığımızı ve verimliliğimizi artırmanın, toplam kalite yönetim anlayışını benimseyerek üretim yapmanın gerekliliğine gönülden inanıyoruz. Bu inancımızı destekleyecek şekilde sistemlerimizi sürekli iyileştireceğimizi ve her zaman "tüketici memnuniyeti" için çalışacağınızı taahhüt ediyoruz.

Hedefimize ulaşırken, yasalara uymanın, çevre ve tüketiciyi korumanın, paydaşlarımızla birlikte büyümenin, katılımcı yönetim şeklini benimsenenin, yenilikçi ve sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle yolumuza devam etmek istiyoruz.

Kesimhanelerimizde üretmekte olduğumuz, taze ya da dondurulmuş piliç ve piliç eti ürünleri ile ileri işlem tesisimizde üretmekte olduğumuz pratik ürün ve şarküteri ürünlerimizi üretirken, hammadde kabulünden başlayarak, ürün tüketicilerimize ulaşıncaya kadar olan tüm proses basamaklarına ilişkin gıda güvenliğine yönelik tehlikeleri tanımlamak, değerlendirmek ve kontrolünü sağlamak en önemli görevimizdir.

Bu görevimizi yerine getirirken, mevzuata uyumu, paydaşlarımızla ortak değerlerde buluşmayı, kendi gıda güvenliği gereksinimlerimizi ve müşteri memnuniyetini sağlamayı, süreçlerimizi sürekli iyileştirirken de teknolojik gelişmeleri kullanmayı, çalışanlarımızın geliştirilmesi için gerekli olan ihtiyaçları belirleyerek karşılamayı ve ticari hedeflerimizi en ön planda tutuyoruz.

Bu bilinç ile tüketicilerin beğenerek ve güvenerek tüketmeye devam edeceği bir marka olacağımıza inanıyoruz.

İyi Tarım Uygulamaları

İyi Tarım Uygulamaları, tarımsal üretim sisteminin; sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirilebilmesi için uygulanması gereken işlemler olarak tanımlanmaktadır. (İyi Tarım Uygulamaları hakkında Yönetmelik 07.12.2010)

İTU standardı mevcutta kabul görmüş bir çok standardı içine alarak, hayvansal üretimin ilk noktası olan çiftlik ünitesine tüm gıda işleme tesislerinde gördüğümüz standartların uygulanmasını ve ilave olarak hayvan refahı ile ilgili ön gereksinimleri sağlamaktadır.

Pratik anlamda; İTU etiketine sahip tavuk ürünlerinde
Tavukların ilk gününden kesimine kadarki tüm süreçlerinin izlenebilir olduğu,
Tüm tavukların hayvan refahı öngereksinim şartları altında yetiştirildiği,
İnsan sağlığına zararlı tüm etkenlerin kontrol edildiği
Tüm üretim süreçlerinde çevreye zarar verilmediği ve
Bütün bunların devlet gözetimindeki 3. Taraf bir bağımsız denetçi tarafından belgelendiği anlaşılmaktadır.

Sertifikalar

CP; üretim süreçlerinde bu standardın gerekliliği olan şartları sağlayabilmek adına tüm İTU’lü kümesleri için çok özel bir izleme programıyla; yetiştirilen tüm sürülerinde kesim öncesinde insan sağlığı için kritik önem taşıyan patojen bakteri (Salmonella) , antibiyotik ve veteriner ilaç kalıntıları yönünden sürekli test gerçekleştirmekte ve insan tüketimine uygun ve güvenilir ürün üretmeyi garantilemektedir.

Sertifikalarımız

Osmaneli

Top