Bilgi Güvenliği

CP Türkiye, ‘Türkiye’de gıda sektöründe en üretken ve verimli işi yapmak’ vizyonununa sahiptir.

Yönetim Sistemleri Politikamız

CP Türkiye, ‘Türkiye’de gıda sektöründe en üretken ve verimli işi yapmak’ vizyonuna sahiptir. Bu vizyonu gerçekleştirmek için Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği ve Servis Yönetiminin önemli bir rol oynadığı bilinciyle, aşağıdaki ilkeleri benimsemektedir.

Bu ilkeler ışığında, Entegre Yönetim Sistemlerimiz aşağıdaki amaçlar için bir çerçeve oluşturur:

Ayrıca Servis Yönetim Sistemi Hedefleri şirket stratejileri ve BT stratejileri ile uyumlu olmalıdır. Servis Yönetim Sistemi hedefleri aşağıda belirtilen kaynaklardan toplanan bilgiler ışığında oluşturulur ve servis yönetimi planı içinde dokümante edilir.

Entegre Yönetim Sistemleri hedefleri; politika, amaçlar ve risk değerlendirme sonuçlarına göre belirlenir. Hedefler, Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu’nda takip edilir, ölçülür ve değerlendirilir.

Aşağıda belirtilen hususlar Entegre Yönetim Sistemlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak için dikkate alınır:

Bir mali yıl için, Servis Yönetimi hedefleri ve hedeflere nasıl ulaşılacağı, Servis Yönetim Planı içinde dokümante edilir. Servis yönetim planı senede bir kez gözden geçirilerek hedeflere ulaşma ile ilgili durum değerlendirmesi yapılır.

Top