CP Türkiye'de Çalışmak

CPF Olarak Profesyoneller Yaratmaya Ve Geliştirmeye Odaklanıyoruz

Çalışanlarımızın profesyonelleşmeleri ve daha etkin çalışabilmeleri adına kendilerini geliştirmelerine odaklandık. CPF dünyada ve Tayland’da gelişen teknolojie hızla ayak uydurarak, iş operasyonlarını hızlı büyüme için hazırlamaktadır.

CP Türkiye’de İnsan Kaynakları şirkete değer katmanın yanı sıra, şirketin sürekli gelişmesini sağlayan en önemli faktördür. Aramıza katıldığınızda sürekli eğitimle yeteneklerinizi ve potensiyelinizi güçlendireceksiniz. Her kademedeki çalışanlarımız kendi yeteneklerini geliştirmeye fırsat bulacaktır.

Çalışanlarımız aramıza katıldıkları ilk günden başlayarak eğitim desteği alıyorlar. Bu eğitim süreci, kişilerin görev ve sorumluluk alanlarına göre farklılık gösterse de kariyerleri boyunca devam ediyor. CP Türkiye olarak, ayrıca gelecekteki liderlerimizin gelişimini desteklemek amacıyla, çalışanlarımızın yetkinlikleri bazında geribildirim alabilecekleri Liderlik Gelişimi Eğitim ve Değerlendirme Programları’nın yanı sıra Mentorluk ve Koçluk programlarına katılımını sağlıyoruz. E-öğrenme modülleri, online dergi ve kitap özetleri ya da misafir konuşmacılar CP Türkiye’nin çalışanlarımıza sunduğu gelişim alternatiflerinden yalnızca bazılarıdır.

Ücret ve Yan Haklar

CPF kusursuz iş performansı sağlamaya kendini adamıştır.

Bu ideale ulaşmak için, CPF’in bireysel performansa dayalı çalışan ödüllendirme sisteminin yanısıra organizasyonel kademe odaklı ücret ve yan hak politikaları bulunmaktadır. Çalışanlarımıza ücret piyasa koşullarına uygun olarak adaletli bir şekilde dağıtılmalıdır.

CP Türkiye Davranış ve Etik Kuralları

CP Türkiye tüm aile bireylerine ırk, dil, renk, inanç, siyasi düşünce ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eşit davranır.

Performans Yönetimi

Çalışanlarımızı şirket hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, kendilerinden beklenilenleri gerçekleştirmelerini sağlayarak ve yine bu doğrultuda geri bildirim almalarını sağlayarak gelişim alanlarını belirlemek için Performans Yönetim Sistemi kullanılmaktadır. Bu amaçla; çalışanlarımızın performansları hedef ve yetkinlik bazlı bir sistemle değerlendirilmektedir. Performans Yönetim sistemimiz, her bir çalışanın CP Türkiye’ye sağladığı katkıyı ve sahip olduğu yetkinlikleri geliştirmeyi hedefler.

Top